ไพ่ Death ไม่ได้แปลว่าเลิกลาอย่างเดียว??




ไพ่Deathไม่ได้แปลว่าเลิกลาอย่างเดียว???




ไพ่Death บางอาจารย์ก็ทำนายว่าเป็นไพ่ไม่ดี




คนโสด:ก็จะไม่มีคนคุย




คนมีคู่ก็อาจจะเลิกลาได้




แต่ โก้มองว่า




คนโสด:อาจจะมีการเริ่มต้นไหมเพราะว่าเป็นการจบใช่ไหมพอจบก็อาจจะเริ่มใหม่




คนมีคู่:อันนี้ก็รุ้ๆๆอยู่แล้วว่าอาจจะเลิกกันแต่ก็มองอีกทุมคืออาจจะมีการทะเลาะกันกลับมาดีกันได้




อั้นนี้เป็นความคิดเห็นว่าไพ่Deathไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปครับ