ถ่ายกรรมทำแท้ง

#ถ่ายกรรมทำแท้ง​ #บรรเทากรรมทำแท้ง

#ปวดไหล่หนักอึ้ง​#ทำอะไรติดขัด

#แท้งลูกตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ


แก้หรือบรรเทาได้ดังนี้

1. บวชและเจริญกรรมฐาน 15 วันหลังจากเสร็จแล้ว​ จิตของเด็กจะได้ไป​ กรวดน้ำ​อุทิศ​ส่วนกุศลแล้วกล่าวคำว่า​ " หากข้าพเจ้ามีกรรมตั้งแต่อดีต​จนถึงปัจจุบัน​กับเด็กหรือใครที่จะเกิดกับข้าพเจ้า​ขอให้การทำบุญด้วยการบวชและเจริญ​ภาวนาครั้งนี้ส่งผลเป็นอโหสิกรรม"


2.หากวัดใดมีการสร้างพระหล่อพระพุทธรูป​ให้เราบูชาแผ่นทองที่จะสร้างพระนั้นเขียน​ชื่อสกุล​ ใส่แผ่นทองรอการหลอม​ แล้วอธิษฐาน​ว่าหากข้าพเจ้ามีกรรมตั้งแต่อดีต​จนถึงปัจจุบัน​กับเด็กหรือใครที่จะเกิดกับข้าพเจ้า​ขอให้การทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูป​ครั้งนี้ส่งผลเป็นอโหสิกรรม" หลังจากแผ่นทองเข้าไปอยู่ในไฟแล้ว​เด็กจะหลุดไปเกิด​


3. ทำสังฆทาน​ชุดใหญ่กับพระปฎิบัต​ิดีปฏิบัติ​ชอบด้วยสิ่งของเหล่านี้

-ผ้าไตรจีวร​ 1​ชุด

-อาหารคาว​ 1​ปิ่นโต

-อาหารหวาน​ 1​ ปิ่นโต

บอกกับท่านว่า​จะถวายจีวรให้ท่านห่ม​ ท่านจะลุกขึ้น​มาห่มจีวร​ แล้วท่านถึงจะมารับสังฆทาน​ พอท่านรับสังฆทาน​เสร็จ​ ท่าน​จะให้พรเป็นภาษาบาลี​ พอท่าน​ กล่าว​ยถา... เราอธิษฐานว่า​"ชีวิตนี้หากข้าพเจ้ามีกรรมล่วงเกินใครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์​หรือสัตว์​ขอบุญในครั้งนี้ส่งผลเป็นอโหสิกรรม​ให้ทุกชีวิตได้รับบุญ​ของการทำบุญในครั้งนี้"

พอพระท่าน​ สัพพีตีโย​ ให้นึกถึงหน้าเราให้ออก​แล้วอธิษฐาน​ว่า

" ขอให้บุญในวันนี้ส่งผลให้ชีวิตของข้าพเจ้าเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง"

พอพระท่านสำเร็จกิจของสงฆ์​ 10​ อย่าง​เราจะหลุดพ้น


แชร์​เป็น​ธรรมทาน

จากบทสนทนาธรรมของ

​แม่ชีทศพร​กับลูกศิษย์