โอ้!! แม่เจ้า....บุญธรรมกรรมแต่งเธอมา..จริงๆ+นี้เวลานี้เป็นช่วงวันเวลาที่ทำอะไร จะก้าวหน้าในการงานตอนเช้าเริ่มเลย ...เชื่อมะ..+

+คนที่เดินทางอยู่จะมีโชคมีลาภ หรือทำงานเกี่ยวกับการเดินทางจะมีเรื่องให้ได้ลูกค้าอย่างเซอร์ไพร้ซ์ วันนี้ทั้งวันจะมีแต่รอยยิ้มที่แช่มชื่น  จริงมะ..+

คำตอบ คือ...จริง...เชื่อตามศรัทธา

อย่างที่บอก... คือบุญธรรม (ทำ) ...กรรมแต่ง(ตกแต่ง).... คนทุกคน ย่อมเกิดมาตามสิ่งที่ตนปฏิบัติ อยากเกิดมาดี ครบร่างกาย ๓๒ ประการ (จำพวก ผิวหนัง ขน เล็บ...ไล่ไป จนครบ ๓๒ ) สิ่งเหล่านี้มีจริงตามบทบัญญัติในพระไตรปิฎก ไม่ใช่หรือ (ที่ซึ่ง สอนในการปฏิบัติแนวทางการหลุดพ้น)      คำแปลก็จะมีให้เห็นในคำสอนของพระองค์ทางพุทธศาสนา ...แน่นอนการได้เกิดมาเป็นคนคือการที่ต้องมีบุพกรรม การปฏิบัติตามภพชาติ ทำสิ่งดีมากเท่าไหร่ ความสมบูรณ์แบบของการเกิดมาเป็นคนก็ได้มาดีมากเท่านั้น      แต่ด้วยวิถีกรรมที่บางคนเคยทำเรื่องหนักๆๆไว้   วิถีกรรมนั้นจะนำพาให้คนๆนั้นต้องตกมาอยู่ในวาระที่ต้องชดใช้ อย่างเช่น ชาติที่แล้ว คนนั้นอาจเป็นคนที่พูดโกหกตลบตะแลงปรื้นปร้อน จนคนเชื่อได้ทั้งเมือง และหาความผิดกับเขาไม่ได้ ​​​​  (คล้ายศรีธนญชัย ) วิถีชาติปัจจุบันถึงแม้จะเกิดมาเพื่อกลับใจ แต่ด้วยวิบากเคยเป็นนิสัยนั้นจะยังเป็นอยู่ให้เห็นในภพชาติปัจจุบัน เพื่อที่จะสอนเขาอย่างเจ็บปวดกับจิตใจเพื่อการสำนึก และไม่ทำอีกชาติต่อไป...

เพราะการโกหกอย่าคิดว่าไม่ร้ายแรงนะ..ทำให้คนที่กล่าวถึงเสียหาย โดยคำพูดและโดนทำร้ายจากการกระทำ หรืออาจโดนฆ่าตาย จากคำพูดที่โกหกของคุณได้ อย่าคิดว่า โกหก เพื่อเอาตัวรอดนิดเดียวไม่เป็นไร คนอื่นไม่เดือดร้อน ...ในคำสอนของศาสนา บอกว่า อย่าโกหก เลย เพราะเป็นทางนำไปสู่ทางแห่งบาป ...จริงไหมพิจารณาดูกันเองนะ

                                                                                                                                                                       โดย... อ.จิตา~