คาถาสวดขอพรต่อองค์เทพ กับ อ.ทิพย์สุดา ญานลักษ์นิมิต


เลือกสวดคาถาขอพรองค์ที่ท่านนับถือและอฐินฐานเรื่องโชคลาภ /งาน/ความรัก/การเงิน/การเรียน/สุขภาพ

รวบรวม คาถาขอพรต่อองค์เทพ กับ อ.ทิพย์สุดา ญานลักษ์นิมิต

ก่อนจะสวดพระคาถาทุกครั้งต้องตั้งนะโม3จบก่อน " 

***คาถาบูชาพระพิฆเณศ ---โอม...พระพิฆเนศวร สิทธิ ประสิทธิเม มหาลาโภ ทุติยัมปิ...พระพิฆเณศวร สิทธิ ประสิทธิเม มหาลาโภตะติยัมปิ...พระพิฆเณศวร สิทธิ ประสิทธิเม มหาลาโภหรือ โอม คัง คณะปะตะเย นะมัห 
หรือ โอม นโม คะเณศายะหรือ โอม ศรี คเณศา ยะ นะ มะ ฮา 


***คาถาบูชาพระตรีมูรติ---โอม ทัตตาเตรโยวิชยเตตราม

***คาถาบูชาพระพรหม---โอม...พระพรหมา ปฏิพาหายะ ทุติยัมปิ...พระพรหมา ปฏิพาหายะ 
ตะติยัมปิ...พระพรหมา ปฏิพาหายะ 
หรือ โอม ปะระเม สะนะมัสการัม องการะนิสสะวา รัง พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม สะทานันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเตรจะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ 

***คาถาบูชาท้าวมหาพรหม---นะโม เม พรหมา จะโลกาธิปติ ธูปะทีปะจะปุปผัง พรหมาสหัมบดีนามัง อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะ ปทุมมัง ทิสวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิทธิลาโภนิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม 

***คาถาบูชาพระศิวะ---โอม...อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม ทุติยัมปิ...อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเมตะติยัมปิ...อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม หรือ โอม นะมัห ศิวายะ หรือ โอม ศิวายะ นะมัหหรือ โอม นะมัช ศิวายะ ศิวายะ นะมะโฮ หรือ โอม นะมัช ศิวายะ นะมะฮา 

***คาถาบูชาพระนารายณ์---โอม...นะโม นารายะ นามะ ภะวันตุเม ทุติยัมปิ...นะโม นารายะ นามะ ภะวันตุเม 

ตะติยัมปิ...นะโม นารายะ นามะ ภะวันตุเม หรือ โอมนโม นารายะณายะ นะมัหหรือ โอม นะโม นารายะณา ยะ นะ มะ ฮา 

***คาถาบูชาพระสุรัสวดีมหาเทวี---โอม...สรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญชะเร ภะวันตุเม ทุติยัมปิ...สรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญชะเร ภะวันตุเม ตะติยัมปิ...สรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญชะเร ภะวันตุเมหรือ โอม มหา สะระสวไตย หะมัห 
หรือ โอม ศรี สรัสวตี เจ นะ มะฮา 

***คาถาบูชาพระแม่คายตรี---โอม ภูร ภุวัช สวัช ตัต สวิตุร วเรณะยัมภรโค เทวัส ยะ ธีมหิ ธิโย นัช ประโจ ทยาต 

***คาถาบูชาพระแม่อุมามหาเทวี---โอม...ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุระคา ปิยัง มะมะ ทุติยัมปิ...ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุระคา ปิยัง มะมะ ตะติยัมปิ...ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุระคา ปิยัง มะมะหรือ โอม อุมาไย นะมัห โอม เจ มาตา กี 

***คาถาบูชาพระแม่ทุรคา---โอม...หรีม ครีม ทูม ทุรคา ชัยนมัชหรือ โอม ทุง ทุระคาไย นะมัหคาถาบูชาพระแม่กาลี โอม มหากาไลย นะมัห 

***คาถาบูชาพระแม่ลักษมีมหาเทวี---โอม ศริ่ง ศริไย นะมัห หรือ โอม มหาลักษไมย นะมัห หรือ โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา 

***คาถาบูชาพระแม่ธรณี---โอม ธะระไณย นะมัห  หรือ โอม ปฤถิไวย นะมัห หรือ โอม ภูไมย นะมัห 

***คาถาบูชาพระแม่คงคา---โอม คังคาไย นะมัห 


***คาถาบูชาพ่อแก่ ---นะโม ตัสสะ พะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ตัสสะ(3 จบ)อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเมทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยังวินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม 

***คาถาบูชาพระฤาษี ---โอม...อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปะริภุญชันตุ ทุติยัมปิ...อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปะริภุญชันตุ ตะติยัมปิ...อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปะริภุญชันตุ 

***คาถาบูชาพระฤาษี108---โอมสรเวโภย ฤ ษิโภย นะมัห 

***คาถาบูชาพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจ---โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก สัพพะ สัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยา จันทัง โกมาระภัจโจ ปะกาเสสิ บัณฑิตโต สุเมธะโส อะโรคะยา สะมะนา โหมิ 

ดูดวงไพ่ทาร์โร่ญานสิ่งสักดิ์สิทธิ์
ดูดูตัวต่อตัวที่
1. @บริโอ้มอลล์ (พุทธมลทลสาย4) ทุกวัน จันทร์ /อังคาร/ศุกร์ /เสาร์/อาทิตย์
2. ‎ร้าน Damn Licious Cafe '&Bistro
พุธ/พฤหัส (ดอนเมือง)
หรือ
3.ดูทางทางโทรไลน์ โทรเฟส หรือ ส่งข้อความสำหรับคนที่ไม่สะดวกโทร

ดูดวงกับอ.ทิพย์สุดา ญานลักษ์นิมิต
098-285-3209
Line : tipsuda2517
FB :  ดูดวงกับอ.ทิพย์สุดา ญานลักษ์นิมิต
ยูทูป : ดูดวงกับอ.ทิพย์สุดา
ค้นหาร้าน gps : ร้านดูดวงอ.ทิพย์สุดา