ความรัก การงาน การเงิน ของท่านที่เกิดพฤหัส ระหว่างวันที่15เมษายน-30เมษายน2562

ความรัก

ช่วงนี้อออกงานสังคมบ่อย คนที่เข้าช่วงนี้ไม่ค่อยจริงใจค่ะ


การงาน

ผลงานดีเข้าตากรรมการ เจ้านายรัก ลูกค้าหลง หรือมีกัลยานมิตรช่วยเหลือเรื่องงาน งานเข้ามาเรื่อยๆเงินก็เข้าเรื่อยๆเช่นกัน


การเงิน

การเงินได้รับมรดก หรือมีอสังหา มีโชคดีมากค่ะ