คาถาเสี่ยงโชค เรียกทรัพย์


คาถาที่เอาไว้สวดก่อน หรือสวดประจำในวันที่ต้องเสี่ยงโชค


คาถาเสี่ยงโชค

ตั้งนโม 3 จบ

อินทะยะสัง เทวะยะสังพรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสังอิสียะสัง มะหาอิสียะสังมุนียะสัง มะหามุนียะสังปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสังจักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสังพุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสังสัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสังสัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสังสัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสังเอเตนะ ยะเสนะเอเตนะ สัจจะวะจะเนนะมะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะนะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะเสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

 

คาถาโชคลาภใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน

นะโมพุทธายะนะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะเตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต


คาถาโชคลาภ

ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้

นะโมพุทธายะสัพพะสิเนหา จะปูชิโตสัพพะโกรธาวินาสสันตุอะเสสะโตเมตตากรุณายังทะยะวิสาโสปิยามะนาโปเมสัพพะโลกัสสมิง


คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สวด 9 จบ

พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติพรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติคาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย)


ตั้งนะโม 3 จบ

 

 สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ

 

เกรัตสะ พระพุทธชิตา

 

สัพพโส คุณะวิภา

 

สัมปัตโต นะรุตตะโม

 

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เมอย่างไรก็ตามการเสี่ยงโชคคือการสะสมบุญบารมี ควรทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำด้วยค่ะ  คาถาถึงจะได้ผลนะค่ะ

ดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอจินนี่ ทักแชทหรือ line jinny4289 มีค่าครูค่ะ