2 เลขเบอร์โทรที่เสี่ยงเป็นป่วยและถูกหักหลัง

เลขเบอร์โทรที่เสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับปอด โรคหัวใจ หลอดลม ลมชัก โรคลมบ้าหมู

ได้แก่เลข 18 81

นอกจากเลขนี้ยังเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็นเลขเบอร์โทรที่ถูกหักหลัง ทำคุณคนไม่ขึ้น

ครอบครัวไม่มีความสุข และมักทะเลาะวิวาทด้วยค่ะ บ้าอำนาจ และขี้หงุดหงิดด้วยค่ะ