เลขศาสตร์พันแปลง สัญญลักษณ์และความสำคัญของตัวเลข ตอนที่หนึ่ง

             ในโลกและจักรวาลแห่งความมหัศจรรย์และลี้ลับ การที่เราพยายามจะเข้าใจตัวเเลขต่าง ๆ ช่วยให้เราเข้าใจถึงความเป็นไปของจักรวาล  เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องราวของคนในโลกใบนี้  ตัวเลขล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานแห่งชีวิตในทุก ๆ ด้าน ถ้าสามารถรับรู้และเข้าใจมันอย่างจริงจัง ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิต ดำเนินชีวิตแบบมีทิศทาง สอดคล้องแห่งคลื่นของจักรวาล วิชาเลขศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระบบในสุริยคติหรือจันทรคติล้วนแล้วแต่ทำให้มนุษย์มีมุมมองต่อชีวิตลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งในด้านพลังงาน คลื่นความถึ่ แรงสั่นสะเทือนตลอดจนความหมายภายในของตัวเลข

             ตัวเลขที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าต้นกำเนิดจากที่ใดและใครเป็นคนที่ใช้เป็นชาติแรก ๆ  แต่ที่แน่ ๆ ก็คือรูปแบบตัวเลขนั้นถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ประมาณเอาว่าราว ๆ 5,500 ปีก่อน ชาวอาหรับหยิบยืมเรื่องตัวเลขมาจากชาว Hindus เมื่อครั้งเป็นผู้ปกครองบริเวณนี้ แต่เป็น Pythagoras นักปราชญ์ชาวกรีกที่เสนอแนวคิดของวิชาจักรวาลวิทยาของตัวเลขจนได้รับการยอมรับว่าเป็น Father of numbers