เลขศาสตร์พันแปลง สัญญลักษณ์และความสำคัญของตัวเลข ตอนที่ห้าความหมายของเลข 9 ให้ความหมายถึงสามเท่าของความเป็นสาม รูปสัญญลักษณ์คือเลขหนึ่งวางบนรูปสี่เหลี่ยมสองรูปวางซ้อนกัน เลขหนึ่งให้ความหมายผู้นำ ส่วนเลขแปดทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่นำไปสู่่ความสิ้นสุดและเตรียมปรากฏโฉมใหม่  คลื่นแรงสั่นสะเทือนของเลขเก้า มีผลให้ต้องเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ  การทำงานด้วยจิตวิญญาณ จิตใจ เลขของการทำบุญในความหมายซีกโลกตะวันออก

ความหมายของเลข 10 ให้ความหมายเหมือนเลข 1 ที่แสดงความเป็นหนึ่งเดียวและแรงแห่งการสร้างสรรค์

ความหมายของเลข 11 ในวิชาเลขศาสตร์ถือเป็นเลขสำคัญ เช่นในเดือนหนึ่งแบบปฏิทินแบบปกติ มีวันที่ 11 แค่หนึ่งวันเท่านั้น มีความหมายจำเพาะด้านอุดมคติ จิตวิญญาณและความศรัทธา เรียกตามศัพท์พิเศษว่า master number มีแรงสั่นสะเทือนจำเพาะของอัจฉริยะ การประดิษฐ์ และความคิดอิสระ  คนที่มีเลข 11 นี้สามารถยกระดับจิตวิญญาณที่บรรลุขีดความรู้ของจักรวาลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่มนุษยชาติ

ความหมายของเลข 22 ให้ความหมายเหมือนเลข 11 แต่สามารถปรับตัวนำเอาความรู้มาใช้กับโลกได้ดีกว่า เป็น master numberที่มีภูมิปัญญาและนำมันมาใช้ปฏิบัติได้จริงในโลกนี้ได้

                        ได้ให้ความหมายด้านพลัง คลื่นความถึ่จำเพาะของเลข  1 ถึง 9 ไปแล้ว ส่วนปรากฏการณ์แห่งเลขที่มาเกี่ยวพันกับตัวมนุษย์เองในแบบเลข วันเดือนปีเกิดทั้งแบบจันทรคติและสุริยคติ เลขในบัตรประจำตัวประชาชน  นักเรียน นักศึกษา ลำดับของเป็นสมาชิกในครอบครัว แม้แต่เบอร์มือถือ ป้ายทะเบียนรถต่าง ๆ ที่เราต้องใช้ หรือเป็นเจ้าของ รถเมล์สายประจำ เหล่านี้เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของตัวเลข = Synchronicity of numbers ที่เราจะมาใช้ในการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ในทุกมิติของมนุษย์