เลขศาสตร์พันแปลง เลขศาสตร์ระบบสุริยคติ ตอนที่หนึ่ง

                เลขศาสตร์ระบบสุริยคติใช้หลักการส่วนใหญ่สองประการ

1. ธรรมชาติของตัวเลขในวันเดือนปีเกิดแบบสุริยคติ และหลักในความสอดคล้องต้องกันของตัวเลข ( Synchronicity of numbers )

2. การใช้ตารางเก้าช่องหรือ Saturn magic square ในการลงข้อมูลเลขวันเดือนปีเกิด

  ข้อมูลวันเดือนปีเกิดแบบสุริยคติ คือข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเอง เพียงแต่ปีเกิดเราใช้ปีคริสต์ศักราชในการคำนวณ แปลงปีพูทธศักราชเป็นคริสต์ศักราชโดยเอาเลข 543 ลบออก   ตัวอย่างในข้อ 1 มีดังนี้

1. เลขตอง ตัวอย่างเกิด วันที่  3  มีนาคม  คศ 2001 ( 3 3 3 ) เลขแบบนี้ในเลขศาสตร์จันทรคติเรียกว่า ชะตาหนุมาน

2. เลขเรียง มีสองแบบคือเรียงจากน้อยไปหามากและเรียงจากมากไปหาน้อย

- เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ คศ 2010 ( 1 2 3 ) เรียงจากน้อยไปหามาก ตัวอย่างอื่น ๆได้แก่ ( 2 3 4 , 3 4 5 , 4 5 6 , 5 6 7 )

- เกิดวันที่ 5 เมษายน คศ 2001 ( 5 4 3 ) เรียงจากมากไปหาน้อย ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ ( 7 6 5 , 6 5 4 , 5 4 3 , 4 3 2 )

3. เลขซ้ำมีสองแบบ

- เกิดวันที่ 8 สิงหาคม  คศ  2000 ( 8 8 2 )

- เกิดวันที่ 6 กรกฏาคม คศ 2004 ( 6 7 6 )