สติกับการดูดวงผมไม่ได้ทำอาชีพหลักเป็น หมอดู ผมแค่ชอบในศาสตร์แห่งการพยากรณ์

ผมมองหาเหตุและผลว่าอะไรคือ เหตุผล ที่ทำให้วิชาความรู้เหล่านี้สามารถนำมาใช้พยากรณ์ดวงชะตาของคนเราได้ สิ่งหนึงที่ผมได้รู้คือ "เพราะโลกนี้ไม่มีสิ่งใหม่" นั่นหมายถึง ผู้คนยังคงเดินซ้ำรอยเดิมๆ ถ้าเป็นในทางศาสนาก็คือ เรายังคงวนเวียนอยู่ใน "วัฏสงสาร" เดินซ้ำย่ำอยู่บนกองกิเลสเดิมๆ ความทุกข์เก่าๆ 


ศาสตร์แห่งการพยากรณ์เป็นเพียงแค่ สถิติ เป็นภูมิปัญญาของคนในอดีตที่ทำการจดบันทึก รวบรวม คิด วิเคราะห์ แล้วสรุปออกมาเป็นบันทึกแห่งการ พยากรณ์ สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือ เมื่อดูดวงแล้วอย่าได้เชื่ออย่าง "งมงาาย" เพราะเราจะถูกขังไว้ในคำพยากรณ์ หากแต่เราต้องใช้ "ปัญญา" พิจารณาอย่างมีสติ  กำหนดกายวาจาใจให้เป็นกุศลได้ เราจึงสามารถเดินออกจากวิบากกรรมเดิมๆได้ และ อาจยังผลถึงหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้เช่นกัน