อัญมณีประจำวันเกิดที่ต้องห้ามสุดๆ..สำหรับคนที่เกิดทั้ง 7 วัน!!