(ดูดวงช่วยได้จริงหรือ) ต้นทุนชีวิตไม่ดี ไม่ได้แปลว่า วันข้างหน้าจะมีเหมือนคนอื่นไม่ได้

(ดูดวงช่วยได้จริงหรือ) ต้นทุนชีวิตไม่ดี ไม่ได้แปลว่า วันข้างหน้าจะมีเหมือนคนอื่นไม่ได้ เพราะต้นทุนชีวิตไม่ได้หมายถึงทรัพย์สมบัติพ่อแม่เท่านั้น แต่ยังหมายความถึง ความขยัน อดทน ใฝ่หาความรู้ พัฒนาศักยภาพตนเอง คุณเชื่อไหมว่าจากสถิติของคน 100 คนที่ประสบความสำเร็จ มีเพียงไม่เกิน 10 คนเท่านั้นที่มีต้นทุนชีวิตดีกว่าคนทั่วไป อีก 90 คน คือคนธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละ แค่เขามีความมุ่งมั่นขยันและอดทนมากพอ เป้าหมายของเขาชัดเจน ถามว่าดวงมีส่วนสำคัญหรือไม่ โบราณกล่าวไว้ว่า 30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องฝ่าฟัน ดังนั้นหากเรามุ่งมั่นไปในจุดที่ถูกต้องตามเกณฑ์ดวงชะตาที่วางไว้ก็ย่อมสำเร็จได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น บางครั้งเมื่อเรามาถึงทางแยกที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจ แต่ใช้เหตุผลทั้งหมดวิเคราะห์แล้วก็ยังไม่สามารถเลือกได้ นั่นแหละหน้าที่ของนักพยากรณ์ด้วยศาสตร์ต่างๆที่ท่านมีความเชื่อมั่นก็จะเด่นชัดขึ้น