คาถาฝันถึงเนื้อคู่ก่อนท่องคาถาความรัก ให้ตั้งนะโม 3 จบ
ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ 
ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา 
เอวันตัง ชะยะเต เปมัง 
อุปะลัง วะ ยะโส ธะเก ฯ

สวดเท่าอายุ ตั้งจิตเป็นสมาธิ จะฝันถึงคนรักเนื้อคู่