กลุ่มเลขเบอร์โทรอันตรายดึงดูดโชคร้ายและความทุกข์

เลขเบอร์โทรกลุ่มที่อันตราย ถ้ามีจะฉุดรั้งชีวิตคุณดิ่งสู่ความทุกข์

ไม่จบไม่สิ้น มีแต่ปัญกหาให้ปวดหัว

027 067 076 077 676 677 678 777

และกลุ่มเลขที่ทำให้คนไม่ค่อยชอบเรา โดยที่เราก็ไม่ได้เจตนา

13 33 43 57