คุณค่าของตัวเราวัดด้วยอะไร?

ทุกคนเคยคิดไหมครับว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร และเพื่อใคร

เราเองก็เคยสงสัยตัวเองเหมือนกัน ชีวิตนี้ มีอยู่เพื่ออะไร

บางครั้งที่ท้อแท้ ก็คิดอยู่ ว่าทำไม มนุษย์ถึงต้องมีความรู้สึกมีความนึกคิด ทำไมเราไม่เหมือนกับหุ่นยนต์ เป็นเครื่องจักร จะได้ไม่ต้องมีความทุกข์อีก

ในตอนที่คิดว่า ถ้าหากเราเป็นเครื่องจักร แล้วเรา
จะต้องมีความทุกข์อีกหรือไม่ ในความคิดที่ผ่านมานี้ มันเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะเป็นเครื่องจักร

 มันอาจเป็นไปได้ไหม ที่มนุษย์ จะถูกสร้างมา เพื่อให้มีชีวิตอยู่ ได้รับรู้ว่า ทุกทุกวัน นั้นมีความหมายสำหรับพวกเขา เพราะว่า พวกเขาไม่ได้เป็นอมตะ พวกเขามีเลือดเนื้อ  และสามารถ มีความรู้สึก เจ็บปวด เสียใจ สุขใจ ดีใจ

อย่างน้อย การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ทำให้เรา         สามารถ กอดลูกแมว ดูแลคนที่เรารักและมีความสุข กับชีวิตที่ไม่ได้มีอยู่ตลอดไป ได้รับรู้ว่า ชีวิตแต่ละวัน มีค่าแค่ไหน ได้รับรู้ว่า ชีวิต และช่วงเวลาดีๆ ที่ได้อยู่กับคนที่เรารัก มันมีค่ามากกว่า อะไรทุกอย่างในโลกแล้ว