อย่าถูกกลื่นกินโดยการดูดวง

การคาดเดาล่วงหน้า


ไม่ว่าอะไรก็ตาม เราไม่รู้ว่า เมื่อการเดิ่นไป เราจะเจอบางอย่างที่ไม่คาดฝันหรือไม่

แต่สิ่งหนึ่ง เมื่อคุณเปิดอนาคตของคุณบ่อยเกินไป คุณจะพบว่า ตัวคุณอ่อนแอลง

เพราะคุณจะไม่สามารถ ตัดสินใจเองได้อย่างชัดเจน


ไม่ว่ายังไง

การดูดวงเป็นเรื่องดี หากคุณได้คำแนะที่เชื่อถือได้


แต่ตัวคุณคือผู้ควบคุมม้า


คุณเป็นคนขี่ม้า


คุณคือนักรบ


นักรบจะสามารถถือดาบเพื่อทำในสิ่งที่ต้องการได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องเลวร้าย

คุณคือคนเลือก ถ้าคุณต้องการแข็งแกร่งขึ้น คุณต้องฝึก คุณต้องหาความรู้ คุณต้องหาประสบการณ์


ถ้าคุณต้องการสร้างศัตรูให้คุณ เอาดาบไปทิ่มแทงเขา


ถ้าคุณต้องการสร้างมิตร ให้คุณเอาผลไม้ไปให้เขา


ถ้าคุณต้องการล่าหมาป่า ให้มาถามผม^^