จะได้ไปต่างประเทศไพ่ไหม เลือกไพ่เลยค่ะ

Pick A Card เลือกไพ่ที่ใช่จาก 1 ใบจาก 4 ใบ แล้วอ่านคำทำนาย

ขั้นตอนการทำนาย

1. ตั้งจิตเป็นสมาธิ

2. เลือกไพ่ 1 ใบจาก 4 ใบ

3. อ่านคำทำนาย


ถ้าคุณเลือกไพ่ใบที่ ......

1.จะได้ไปแน่อนอนค่ะการไปครั้งนี้เพราะคุณอยากไปพบเจอใครบางคนหรืออาจเดินทางไปกับคนรักค่ะ

2. ได้ไปค่ะ การไปครั้งนี้คุณไปคนเดียว ไปเน้นเที่ยวเป็นหลักค่ะ

3. ได้ไปแน่นอนและอาจไปมากกว่า1 ประเทศค่ะ

4. ไม่ได้ไปอย่างแน่นอนค่ะ