การพยากรณ์

เมื่อคนเราพยากรณ์ทำนายไปถึงเรื่องราวในอนาคต


ไม่มีใครสามารถเห็นไปถึงอนาคตได้หรอก

เราเพียงแต่คาดเดาเท่านั้น.....


อนาคตเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และมีเพียงพระองค์เท่านั้น

ที่จะเปิดเผยเรื่องราวเหล่านั้นได้ ภายใต้สถานการณ์ที่พิเศษ

พระผู้เป็นเจ้าจะเปิดเผยอนาคตนานๆ ครั้ง หรือ ไม่บ่อยครั้งนัก

และเมื่อพระองค์ทรงทำเช่นนั้น ก็เพื่อจุดประสงค์เดียว.....


นั่นคือ...


#อนาคตถูกลิขิตไว้แล้วเพียงเพื่อจะถูกเปลี่ยนแปลง....Cr. ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน 

ผู้เขียน Paulo Coelho (เปาโล คูเอลญู)