ดวงทินวรรษ : Solar Return

- การเข้าใจชีวิตด้วยสติปัญญาที่ตื่นรู้ -


ารพยากรณ์ประจำปี (Solar Return) 


คือ การบอกเรื่องราวภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำปีนั้นๆ

เรื่องราวหลักที่ส่งผลต่อความเป็นชีวิตของเราที่ต้องพบเจอ

ผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นย่อมมีความหมาย ย่อมพาเราไปสู่บางสิ่งบางอย่างในชีวิต

ชีวิตคนเราในแต่ละปีนั้นย่อมมีการเรียนรู้ เติบโตขึ้น พบเจอกับประสบการณ์ต่างๆ

จะเป็นอย่างไร ถ้าเราสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น มองสิ่งนั้นในมุมมองที่เปลี่ยนไปและนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้


การพยากรณ์ประจำปีจึงไม่ใช่การกำหนดอนาคตแต่อย่างใด

แต่เปรียบเสมือนการเตรียมตัวให้เราเข้าใจในความหมายของชีวิต

ฝนย่อมตกตามฤดูกาลเป็นไปตามธรรมชาติ โชคชะตาคนเราก็เช่นกัน


แต่ในขณะเดียวกันนั้น

- เราก็สามารถเลือกที่จะกระทำได้ เลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยสติปัญญาของเราได้

อนาคตจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ จากการกระทำของเราเอง......

___________________________________________________________________

มีเพียงการกลับไปทบทวน ทำความเข้าใจ

และเรียนรู้เท่านั้นที่ จะทำให้เราก้าวข้ามบทเรียนของชีวิต และเติบโตขึ้นได้....

___________________________________________________________________

จากที่เคยได้รู้จัก ให้รู้จักได้มากยิ่งขึ้น จากที่เคยได้สัมผัส

ให้ได้รักและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเยียวยารักษาจากภายใน ด้วยการเข้าใจและค้นพบตัวเอง...

วันนี้เรารู้จักตัวเองดีแล้วจริงๆ หรือยังครับ ถ้ายังไม่รู้จัก หรือรู้จักยังไม่มากพอ

มาทำความรู้จักไปด้วยกันนะครับ

:")


FB : Re Learn Life With Your Destiny - ชีวิตที่เข้าใจชีวิต

https://www.facebook.com/Re-Learn-Life-With-Your-Destiny-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-114495350269261