จงรักษาสิ่งดีดีด้วยหัวใจ

มิตรภาพที่ดี ยังมีอยู่เสมอ จงรักษาไว้

เพื่อนที่ดี ยังมีเสมอ จงดูแลกันไว้

ความรักดีดี ยังมีอยู่เสมอ

จงเอาใจใส่กันและกัน ไว้

อย่าให้ถึงวันไม่มีใครแล้ว

ถึงคิดจะดูแล ...

Cr.วิณยิปซีเปิดใจ24195