ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 9 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 9 กันยายน 2563

“เหตุการณ์ที่ต้องเผชิญ...ไม่ได้เกินความเข้าใจ” 

..........


#A : แรงเดียวมันอาจทำไม่ไหว… ถ้าได้อีกแรงมาช่วยก็จะสบายใจไปได้มาก

#B : สมาธิหลุดลอยไปกับบางสิ่งที่อยู่ห่างไกล… แต่ไม่ได้สังเกตว่าอะไรที่อยู่ใกล้ ๆ

#AB : ความคิดมันฟุ้งล่องลอยไปในอากาศ แต่ยังไม่ได้ไขว่คว้าอะไรมาได้ซักอย่าง

#O : ที่ดูแลใส่ใจมาโดยตลอด… ก็หวังว่ามันจะเติบโตสวยงาม ตามคาดหวัง

 

..........

Deck : “Tarot of the Little Prince”

Teller : “ดร.นัท เดอะ ทาโรต์”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท