ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 11 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 11 กันยายน 2563

“อย่ากลัว...ในเรื่องที่ยังไม่ได้เกิด” 

..........


#A : อย่ากอดความกังวลเอาไว้ในใจ… มันอาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถเดินไปต่อได้

#B : เรื่องราวจะจบลงได้ถ้าต่างฝ่ายได้มีโอกาสเปิดใจ… แต่จะเปิดใจเฉย ๆ ก็น่าจะไม่ได้ อาจมีผลประโยชน์ร่วมด้วย 

#AB : เรื่องที่ได้ยินมาทั้งหมด อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งขนานอยู่… ควรทำใจเผื่อไว้สำหรับความผิดหวัง

#O : ไม่ว่าเรื่องราวจะใหญ่โตมาขนาดไหน… ก็แก้ได้ ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มความสามารถ

 

..........

Deck : “ไพ่ภาพพยากรณ์ ชุด แสขสุข”

Teller : “ดร.นัท เดอะ ทาโรต์”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท