ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 17 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 17 กันยายน 2563

“บางทีก็ไม่รู้เลยว่า...ของที่มีมันสำคัญอย่างไร” 

..........


#A : เรื่องบางอย่างมันอาจจะทำให้ผิดหวัง… แต่ถ้าไม่ได้หวังมันก็อาจจะได้ 

#B : รู้ทั้งรู้เรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไง… แต่ก็ยังหลอกตัวเองว่าไม่รู้ 

#AB : ถ้าถามว่ารักมากไหม… คำตอบคือรักที่สุด แบบที่หาอะไรมาแทนไม่ได้  

#O : บางทีก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นทำไปทำไม… มันดูไม่มีประโยชน์แต่อยากทำ