ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 19 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 19 กันยายน 2563

“ถูกกดดันขนาดไหน… แต่ก็ต้องทนให้ได้” 

..........


#A : ถึงสถานการณ์มันดูสั่นไหว… หากจิตใจมั่นคง ก็ยังจะทรงตัวได้อยู่ 

#B : แทบไม่ต้องเดินคนเดียว… คิดคนเดียว หรือทำคนเดียว… ถ้าเปิดใจยินยอม 

#AB : ทุ่มเทไปมากเท่าไหร่ ก็จะได้กลับมาแบบคุ้มเหนื่อย 

#O : ยังไม่ลงมือทำอะไรทั้งนั้น… รูปการณ์มันไม่ทำให้มั่นใจ 

..........

Deck : “White Sage Tarot ”

Teller : “ดร.นัท เดอะ ทาโรต์”