บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของคนเกิดวันพุธ

รูปร่างเล็กผอมสูงบอกบางริมฝีปากเรียวงามจมูกโด่งผิวขาวมือยาวขายาวตาดําเล็กแต่สดใสช่างพูดช่างเจรจาชอบคบหาสมาคมกับคนทุกเพศทุกวัยมีมนุษยสัมพันธ์ดีจิตใจโลเลไม่มั่นคงลังเลและแปรปรวนง่ายมองโลกในแง่ดีขี้สงสารเชื่อคนง่ายไม่มีความมั่นใจในตัวเองและตัดสินใจไม่เด็ดขาด เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหาความแน่นอนไม่ค่อยได้

มีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมชอบศึกษาค้นคว้าหาคำตอบและมีเหตุผลที่สงสัยใฝ่เรียนรู้หลักการประดิษฐ์คิดค้นช่างวิพากษ์วิจารณ์เจ้าโวหารสำบัดสำนวนมีพรสวรรค์และวิญญาณแห่งนักปราชญ์