บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของคนเกิดวันพฤหัสบดี

รูปร่างสมส่วนภูมิฐานหรือสูงใหญ่ใบหน้ารูปไข่หน้าผากกว้างผิวพรรณดีสีขาวสะอาดบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ใจดีน่าเคารพนับถือเป็นที่ปรึกษาที่ดีพูดจามีหลักการและเหตุผลชอบวิจารณ์และชอบสั่งสอนแนะนำตักเตือนบางครั้งออกจะดูจู้จี้ขี้บ่นแต่เป็นคนจิตใจเมตตาสูง

รักความยุติธรรมชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนแก่เรียนชอบแสวงหาคำตอบและเหตุผลในเรื่องที่ตนสนใจชอบเดินทางและใช้ชีวิตสันโดษและความสงบและความยุติธรรมเคร่งครัดในศีลธรรมและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแบบดั้งเดิม

มีสติปัญญาแก่กล้าสามารถคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำ มีญาณสัมผัสที่ดีสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาความรู้และสัตว์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางมีทัศนะที่กว้างไกลลึกซึ้ง