บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของคนเกิดวันเสาร์

รูปร่างแข็งแรงร่ำสันผิวเข้มคล้ำดำแดงตาคมแฝงความดุดันเดินขาพันกันหรือเดินเชื่องช้า มีปัญหาเรื่องขาพิการผิดปกติการพูดจาตรงไปตรงมาไม่มีมารยาทและจริต มีวาทศิลป์ดีรักษาสัจจะแต่มีข้อเสียคือพูดจาไม่ค่อยคิดติดยกตนข่มท่านวาจาเชือดเฉือนเหน็บแนมประชดประชัน

จิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมีความอดทนสูงมีจิตใจดีไม่ชอบทะเลาะเบาะแว้งรักความสงบมักน้อยสมถะและสันโดษไม่ยอมคนและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบยามดีดีใจหายยามร้ายร้ายสุดๆหากมีศัตรูมักจะอาฆาตพยาบาทและผูกใจเจ็บเจ้าคิดเจ้าแค้นดีที่เป็นคนใจคอหนักแน่นรู้จักยังคิดมีสติที่มั่นคง

สติปัญญาสุขุมละเอียดรอบคอบลึกซึ้งเข้าถึงได้ยากย้ำคิดย้ำทำคิดเล็กคิดน้อยอมทุกข์เคร่งเครียดวิตกจริตเก็บกดกดดันและคิดมากในเรื่องต่างๆมากเป็นบางครั้ง