ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 23 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 23 กันยายน 2563

“ถึงจะไม่เห็นได้ด้วยตา… แต่ก็รับรู้ได้ด้วยใจ” 

..........


#A : อดทนต่อไปอีกนิด… ชีวิตยังไม่ผิดแผน แค่ต้องใช้เวลาเท่านั้น

#B : ฟังเสียงจากความรู้สึกของตัวเองบ้าง… ตอบสนองต่อความคิดของตัวเอง

#AB : หากมีโอกาสขยับออกไปนอกกรอบ safe zone จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายตัวเองที่สำคัญ… โลกกว้างใหญ่กว่าที่คิด 

#O : คิดซ้ำทบทวนอีกครั้ง… ความจริงจะปรากฎให้เข้าใจ… และจะไม่ได้หนีไปไหน

..........

Deck : “The Muse Tarot”