ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 29 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 29 กันยายน 2563

“ทุกการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของคนมากมาย” 

..........


#A : ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารเพื่อทำให้คนเข้าใจ ถึงมันจะยากแต่จำเป็นจะต้องพยายาม

#B : อย่าใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นใน Social Media มากเกินไป อาจจะทำให้จิตตกอย่างไม่มีประโยชน์

#AB : เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่ทำลงไป ไม่รู้ว่ามันจะร้ายหรือดี… ไม่แน่ใจว่าคนรอบข้างจะกินยังไง

#O : ไม่มั่นใจที่จะเริ่มทำบางอย่างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดี สุดท้ายก็อาจจะจมอยู่ในความรู้สึกแย่ๆเหมือนเดิม