คาถาทำให้หญิงฝันถึง

ภาพโดย peter_pyw จาก Pixabay 

นามะนังสะมาโส ยะตะตัตโถ ยุตตัตถะ่ แห่งมามะ....ชื่อ....โอมพระเพชรพระยาธร เสด็จกูเรียกมึงมา กูใช้มึงไป 

สาวๆทรบดีที่นอนหลับไหล เร็วึงเร่งไป จงมาสู่แห่งกู อิสุกายะ นะโมพุทธายะ


ทำให้หญิงที่เราชอบฝันถึงเรา