คาถาหัวใจพระเตมีย์

คาถาหัวใจพระเตมีย์

กะ ระ เต จะ 

 คาถานี้เสริมบารมี


คาถาหัวใจพระภูริทัต

มะ สะ นิ อา

คาถาเสริมความสำเร็จ


คาถาหัวใจพระมหาชนก

ปะ พะ ยะ หะ

คาถานี้ช่วยลดศัตรู


คาถาหัวใจพญานาค

อะ งะ สะ

เสริมเรื่องชัยชนะ

ภาพโดย klimkin จาก Pixabay