คาถาชนะมาร


หลายครั้งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอคนไม่ดี คนเอารัดเอาเปรียบคนหลอกลวง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง สิ่งที่เราทำได้คือตั้งสติ แก้ปัญหาทั้งด้วยตัวของตัวเองหรือหาคนช่วยเหลือ แต่อีกตัวช่วยหนึ่งซึ่งเป็นมนต์คาถาโบราณที่จินนี่เอามาฝากคือ 

คาถาชนะมาร (หลวงปู่มั่น)

“ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง”


หรืออีกบท

คาถาชนะมาร

นะโม พุทธายะ โมคคัลลานัญ จะมหาเถโร อิทธิมันโต อานุภาเวนะ เชยยะสิทธิเม

ใช้ภาวนาเพื่อเอาชนะคนไม่ดีคาถาข่มศัตรู


ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก 
อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต ราชะสิงโห 
สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง

ภาวนาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว ท่อง 3 จบแล้วกระทืบเท้าดังๆ ก่อนออกจากบ้านคาถารอด


นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง 
กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

ภาวนาในยามคับขัน