Pick a card เรื่องอะไร ที่ทำให้คุณแฮปปี้ในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 2

Pick a card เรื่องอะไร ที่ทำให้คุณแฮปปี้ในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 2

คิดว่าสิ่งที่มีในตอนนี้คือความสุขที่สุดของคุณในปัจจุบัน อย่าคิดมากกังวลไปนะ มันจะทำให้คุณมองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่รอบตัว