ขะตาชีวิตคนเกิดวันพฤหัสบดี

หญิงชายผู้ใดเกิดในวันพฤหัส        อาจารย์บัญญัติว่ารูปงามใจดี

แต่ว่าอาภัพเกิดกับที่นี่                    ต้องย้ายจากที่ไปอยู่ที่อื่น

เมื่อน้อยไร้ทรัพย์ใหญ่กลับคงคืน     เจรจายั่งยืนคนมักพอใจ

ครองทรัพย์คงที่ไม่มีโพยภัย            คนที่อยู่อาศัยมักชังใจตน

ทำการใจเย็นไม่เห็นร้อนรน             แต่ทำคุณคนไม่เป็นประโยชน์

ทำคุณแก่เขาเขากลับให้โทษ         ไม่เป็นประโยชน์จำไว้อย่าคลา

มากชู้หลายเมียได้เสียไม่ว่า             มักได้ทุกขาเพราะเพื่อนฝูงตน

ถ้อยความมาต้องถึงสองสามหน       ถ้าวัยกลางคนมั่งคั่งดีนัก              

มีเงินมีทองครองสินครองศักดิ์         เพื่อนฝูงที่รักพร้อมพรักเป็นสุข