ชะตาชีวิตคนเกดวันเสาร์

หญิงชายผู้ใดเกิดในวันเสาร์                    เพื่อนฝูงพงศ์เผ่ามักได้อันตราย

น้ำใจห้าวหาญเพื่อนฝูงมากหลาย            พี่น้องสืบสายมักผิดใจกัน

น้ำใจจองหองโทโสทุนหัน                      ทุบถองตีรันชอบใจทุกสิ่ง

มัวเมาเสเพลนักเลงผู้หญิง                      นักเลงทุกสิ่งชอบใจคนพาล

ทำการสิ่งไรให้ใเกียจให้คร้าน                  พี่น้องวงศ์วานเขาไม่ดูตี

คบเพื่อนสูงศักด์รักกันเต็มที                    มิได้หน่ายหนีรักกันจนตาย

มักแพ้ลูกเมียผู้คนทั้งหลาย                    สมบัติไม่วาย แต่ใจทหารแล