ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 1 กุมภาพันธ์ 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่… ความสุขที่เกิดจากการหลงตัวเอง” 

(89 • 5 • 37)

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 1 กุมภาพันธ์ 2564

..........


#A 

[งาน] เรื่องการงานวันนี้จะประสบความสำเร็จดีมากด้วยความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานและคนที่คิดว่าเข้าใจเรามาที่สุด (26) 

[เงิน] อาจจะยังไม่เห็นช่องทางของการแก้ปัญหาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดช่วงทางซะทีเดียว การคิดนอกกรอบอาจจะพอเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ประสบความสำเร็จ (43)  

[ความรัก] ยังคงต้องรอการแสดงออกหรือสัญญาณบางอย่างจากเขาคนนั้น การรอคอยนี้จะไม่สิ้นหวังเพียงแค่ต้องอดทน (79) 


#B 

[งาน] จะเจอปัญหาบางอย่างในเรื่องของการทำงานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าจะจัดการไม่ได้แต่ก็ต้องจำใจยอมรับ (9) 

[เงิน] การเงินเป็นไปตามความต้องการแต่ก็ไม่ได้ถูกใจไปซะทีเดียว ถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างก็ไม่เกิดผลดีขึ้นมา (33)  

[ความรัก] หลีกเลี่ยงการละเมิดความเป็นส่วนตัว การให้ระยะห่างในความสัมพันธ์บ้างจะเป็นการเสริมสร้างความแน่นแฟ้นที่ดีขึ้น (85) 


#AB 

[งาน] ระมัดระวังเรื่องของการทำงานให้ดี ทำงานอย่างมีสติและระวัง มีแนวโน้มที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นง่ายๆและไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ (68) 

[เงิน] การเงินในวันนี้อาจจะมีเรื่องผิดหวังบ้าง บางสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติยังไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มาก (67)  

[ความรัก] ไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรก็ให้อดทนอดกลั้นเอาไว้ พยายามไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เราเอง (70) #O 

[งาน] การทำงานในวันนี้ต้องใช้ความละเอียด แต่จะประสบความสำเร็จมาก และสามารถต่อยอดไปได้ไกล (25) 

[เงิน] การเงินมีแนวโน้มเป็นไปตามอย่างที่มันควรจะเป็น การขายสินค้ายังขายได้กำไรหากมีความสัตย์ซื่อสัตย์สุจริต ข้อตกลงเอกสารจะเป็นไปด้วยดี (54)  

[ความรัก] บรรยากาศในความรักความสัมพันธ์มีแนวโน้มจะดีขึ้น คนมีความสัมพันธ์จะมีลักษณะการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ (75) 


 

.