ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 21 กุมภาพันธ์ 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“จุดเริ่มต้นก็จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆ… และเติบโตยิ่งใหญ่ด้วยความพยายาม” 

(73 Freelance • 17 Celebrity • 72 Grow)

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 21 กุมภาพันธ์ 2564 

..........


#A 

[งาน]  จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน… การได้รับงานใหม่หรืองานเพิ่ม เป็นการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ผู้ใหญ่พอใจ

[เงิน] ระวังเรื่องการใช้จ่ายที่อาจจะยังไม่ทันได้ยังคิด อาจจะเกิดปัญหาให้ได้ภายหลัง ระมัดระวังการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว 

[ความรัก]  ปัญหาและความทุกข์กำลังจะละลายหายไป ถึงแม้ว่าเรื่องเก่ายังไม่ได้ลืม กับความรู้สึกก็ยังจะดีกว่าเมื่อวาน


#B 

[งาน] การทำงานร่วมกันจะประสบความสำเร็จดี… การพูดคุยหรือวางแผนจะได้ผลรู้เรื่องเป็นที่น่าพอใจ โปรเจคใหญ่อาจจะมีการฉลอง 

[เงิน] การค้าขายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการขนส่งจะประสบความสำเร็จมาก การใช้จ่ายโดยทั่วไปอาจจะมีเงินหมุนเวียนมาก 

[ความรัก]  ความสัมพันธ์อาจจะเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และการเงิน อาจจะเจอใครบางคนที่น่าสนใจแต่อาจจะเข้าไม่ถึง


#AB 

[งาน]  การทำงานค่อนข้างจะมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับข้องกับงบประมาณ ปัจจัยหลักเรื่อง fixed cost ยังไม่ลงตัว โดยทั่วไปงานจะสะดุด

[เงิน]  จะต้องแก้ปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างหนัก โดยเฉพาะปัญหาที่จะต้องแบกรับไว้คนเดียว มีแนวโน้มมากที่จะไม่ถึงฝั่งฝัน

[ความรัก] วันนี้บรรยากาศในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเบาบางลง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจะเด่นขึ้น หรือมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ 


#O 

[งาน] การงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดก การส่งต่อเงิน กิจการที่เกี่ยวข้องกับกงสี ธุรกิจครอบครัวจะเด่นมาก  

[เงิน] มีเรื่องสำคัญจริงจังที่ต้องจัดการโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารการเงิน อาจพบข้อผิดพลาดบางอย่าง การเงินอาจจะไม่ได้ล่าช้าแต่สามารถนำความเครียดมาให้ได้มาก 

[ความรัก] มีโอกาสที่จะจับได้ว่ามีการหลอกลวงเกิดขึ้น บางทีทำเป็นเหมือนไม่รู้อาจจะทำให้สถานการณ์ดีกว่า  


 

....