คาถาผัดหน้า(ทาแป้ง)ก่อนออกจากบ้าน

คาถาผัดหน้า(ทาแป้ง)ก่อนออกจากบ้าน


นะโมพุทธายะ อิติปิโสภะคะวา

ยาตรายามดีพระ....อาทิตย์....(เปลี่ยนตามชื่อวัน) ไชยศรี

สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

ก่อนอ่อนจากบ้านแป้งที่มือเล็กน้อยลูบหน้าวดขวามาซ้ายห้ามวนกลับ