Pick a Card เราเป็นคนสำคัญหรือแค่คนสำรอง? - ไพ่กองที่ 3

Pick a Card เราเป็นคนสำคัญหรือแค่คนสำรอง? - ไพ่กองที่ 3

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา แม่หมอต้องขออภัยที่ต้องบอกว่า ทุก ๆ คนคือคนที่เขายังไม่ได้เลือก เขายังมองระดับความสัมพันธ์กับทุก ๆ คนที่เขาคุยเท่า ๆ กัน ถ้าเปรียบกับนักกีฬา เรียกได้ว่า คุณกับคนอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการคัดตัว ยังไม่มีใครได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงค่ะ