ตาณฑวะดาราจร ราศีกุมภ์ 23 ส.ค.-2 ก.ย.64

ตาณฑวะดาราจร ราศีกุมภ์ 23 ส.ค.-2 ก.ย.64


คนเกิดราศีกุมภ์

-        ดาวพฤหัส (มนฑ์) จรทับลัคนา เล็งกับ อาทิตย์ อังคาร และ เกตุ

-        การเงิน ไม่มีดาวจรเข้าเรือนกระดุมภะ ดูดาวเกษตรเจ้าเรือนกระดุมภะ (พฤหัส) จรเข้าภพตนุ เล็งกับ อาทิตย์ อังคาร และ เกตุ

-        การงาน ไม่มีดาวจรเข้าเรือนกรรมะ ดูดาวเกษตรเจ้าเรือนกรรมะ (อังคาร) จรเข้าภพปัตนิ

-        ความรัก อาทิตย์ อังคาร และ เกตุ เล็งกับดาวพฤหัส (มนฑ์)

-        ทายว่า เจ้าชะตา, เรื่องเงินทองทรัพย์สิน, การงาน และหุ้นส่วนคู่ครองนั้นเป็นไปในเรื่องทำนองเดียวกันคือ จะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้คือ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจให้โทษ ผลประโยชน์ของที่มีร่วมกันกับผู้ใหญ่จะเกิดความเสียหาย