ตาณฑวะดาราจร 21-29 ต.ค. 64 ราศีสิงห์


คนเกิดราศีสิงห์ ทำนายช่วงวันที่ 21-29 ต.ค. 2564

 

- ไม่มีดาวจรกุมลัคนา พิจารณาดาวเจ้าเรือนเกษตรคืออาทิตย์ จรเข้าภพสหัสชะ ร่วมราศีกับอังคารที่เป็นคู่ศัตรู ทายว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือเพื่อฝูงที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน รู้สึกไม่สบอารมณ์ พิจารณาดวงดาวที่ทำมุมจตุสดัย ๐๑๓๕๗๙ เจ้าชะตาจะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องราวและหลายผู้คน แต่สุดท้ายก็ต้องยอมเสียสละเพื่อหน้าที่ และผลของการเสียสละนั้นก็ออกมาไม่เป็นไปตามที่หวัง

- การเงิน มีดาวพุธจรเข้าภพกระดุมภะ จะต้องเจรจาเรื่องเงินๆ ทองๆ มีดวงดาวทำมุมตรีโกณ ๘๗๕๔ ทำนายว่า การเงินจะเกี่ยวข้องกับการงานและอุปสรรคปัญหา แต่ก็ต้องยากลำบากใช้ทั้งความรู้คู่กับความอดทน ต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อน ต้องพูดต้องเจรจาใช้วาทศิลป์จึงจะสำเร็จ

- การงาน มีดาวราหูจรเข้าภพกรรมะ งานมีความวุ่นวาย และดวงดาวทำมุมตรีโกณเดียวกันกับเรื่องการเงิน คำทำนายจึงเป็นทำนองเดียวกัน

- ความรัก ไม่มีดาวจรเข้าภพปัตนิ พิจารณาดาวเจ้าเรือนเกษตรคือ เสาร์ และ ราหู ซึ่งจรเข้าภพอริและกรรมะ นั่นหมายถึง ความรักในช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานและปัญหาอุปสรรค ต้องอยู่ไกลกัน หรือมีความขัดแย้งกัน มีดวงดาวทำมุมได้ทั้งตรีโกณและจตุสดัย ๐๑๒๓๔๕๗๘๙ ทำนายว่าหุ้นส่วน คู่ครอง การงาน จะเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตา เข้าทำนองมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก เพราะความวุ่นวายที่มากเกินไป หลายแนวทางหลายนโยบายมีทั้งที่เข้ากันได้และที่คิดเห็นไม่ตรงกัน จึงเหนื่อยยากแต่หวังผลไม่ได้ในช่วงนี้