แก้เคล็ดเสาร์ทับ คลายเศร้าบรรเทาทุกข์

อิทธิพลพระเสาร์หรือว่าดาวเสาร์ ส่งผลให้เจ้าของดวงเกิดความทุกข์ ตรากตรำ ไม่ทางกายก็ทางใจ สักทางใดทางหนึ่ง โดยความทุกข์นั้นจะเป็นความทุกข์แบบผ่อนส่ง ค่อยๆ ทุกข์ทีละเล็กละน้อย แต่ทุกข์ไปยาวนาน

ในตอนนี้ลัคนาที่ถูกพระเสาร์ทับอยู่ คือ ลัคนาเมถุน กับธนู ดังนั้น คนที่ลัคนาสถิต 2 ราศีนี้ จะได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์ ความซึมเศร้าเป็นพิเศษ รวมถึงคนที่เกิดช่วงเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม ในปี พ.ศ. 2531 และ ตั้งแต่ตุลาคม ปี พ.ศ. 2531 - 2538 จะซึมเศร้ามากขึ้นเป็นพิเศษอีกด้วย เพราะพระเสาร์ไปทับมฤตยูเดิมของคนที่เกิดในช่วงนั้น

แต่ยังไม่ต้องตกใจไป เพราะเรามีวิธีแก้เคล็ดดาวเสาร์ทับ ดังนี้

  1. การนั่งสมาธิ หรือวิปัสสนา ทำจิตใจให้สงบนิ่ง จะช่วยให้เรามีสติ สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่าง นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มบุญบารมี ทำให้เราแคล้วคลาดจากอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงด้วย 
  2. ออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังเป็นเหมือนกับทำให้ร่างกายเจ็บปวด จึงเป็นการแก้เคล็ดว่า เราเกิดความทุกข์ ความตรากตรำไปแล้ว จึงช่วยบรรเทาผลจากดาวเสาร์ได้   นอกจากนั้น ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว การออกกำลังกายยังทำให้ร่างกายแอคทีฟขึ้น และช่วยเพิ่มระดับของสารเคมีในสมอง หรือสารสื่อประสาทที่ปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นอีก จึงสามารถลดอารมณ์ด้านลบ และเพิ่มอารมณ์ด้านบวกได้