เผยรหัสจักรวาลผ่านเลขตอง
เคยสังเกตกันบ้างไหมคะว่า ในบางช่วงเวลาเราอาจเห็นเลขซ้ำๆกันปรากฏตามที่ต่างๆ เช่น นาฬิกา บทความ ป้ายต่างๆ แล้วรู้ไหมว่าเลขเหล่านั้นอาจเป็นสารที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามบอกบางสิ่งแก่เรา วันนี้แม่หมอมิโกะจะมาเปิดเผยความหมายของเลขตองให้ทราบกันค่ะ
111 จักรวาลกำลังสร้างสิ่งต่างๆตามที่คุณคิด ดัังนั้นควรคิดแต่สิ่งดีๆ เพราะจักรวาลเข้าใจว่า สิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณต้องการ
222 ทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างถูกทิศทาง เป็นข้อความที่ให้กำลังใจคุณจากจักรวาล เวลาที่คุณท้อเพราะไม่ถึงเป้าหมายสักที
333 จักรวาลคอยช่วยคุณอยู่ ให้คุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเอง ไม่ต้องไปทำตามผู้อื่น
444 จิตของคุณกำลังมีสมาธิหรือมีบุญ จึงมีเหล่าทวยเทพมาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณ
555 กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณ ให้เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
666 เป็นคำเตือนจากจักรวาลว่า อย่าเห็นแก่วัตถุมากกว่าจิตใจ
777 ความปรารถนาของคุณกำลังเป็นจริงจักรวาลกำลังชื่นชมในความสำเร็จของคุณ
888 บางสิ่งบางอย่างกำลังสิ้นสุดลง หรือคำอธิษฐานกำลังเป็นจริง
999 ให้คุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
000 คุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล