ไพ่ Death ไม่ได้แปลว่าเลิกลาอย่างเดียว??
ไพ่Deathไม่ได้แปลว่าเลิกลาอย่างเดียว???
ไพ่Death บางอาจารย์ก็ทำนายว่าเป็นไพ่ไม่ดี
คนโสด:ก็จะไม่มีคนคุย
คนมีคู่ก็อาจจะเลิกลาได้
แต่ โก้มองว่า
คนโสด:อาจจะมีการเริ่มต้นไหมเพราะว่าเป็นการจบใช่ไหมพอจบก็อาจจะเริ่มใหม่
คนมีคู่:อันนี้ก็รุ้ๆๆอยู่แล้วว่าอาจจะเลิกกันแต่ก็มองอีกทุมคืออาจจะมีการทะเลาะกันกลับมาดีกันได้
อั้นนี้เป็นความคิดเห็นว่าไพ่Deathไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปครับ