ใจเราเป็นไฟ

 หัวใจเป็นไฟ ขอแชร์ประสบการณ์นะคะ ครั้งหนึ่งในชีวิต หัวใจเคยพบกับความเจ็บปวดเสียใจร้องไห้ ความแค้นความโกรธ มันทำให้หัวใจเราเป็นไฟ พร้อมที่จะเผาไหม้ทุกอย่างได้ ไฟในใจที่มันเผาผลาญไม่มีใครสามารถหยุดได้นอกจากตัวเราเองที่ดับไฟในใจเราได้ ไฟที่มันเผาตัวเราเองไม่ใช่ใครฉะนั้นเราควรรักตัวเอง อยู่นิ่งๆ ทำจิตใจเราให้สงบดับไฟด้วยตัวของตัวเราเอง แล้วเราจะพบหนทางแห่งความสุขของชีวิตและการให้อภัย
เพราะอะไรที่แชร์ประสบการณ์ เพราะเห็น จากการที่เราได้พยากรณ์ชะตาชีวิตของผู้อื่น ดับโดยใช้สติ ดับโดย การให้อภัย ดับโดยการปล่อยวาง ทุกชีวิตตั้งได้ก็ดับในตัวเอง