ความเป็นมาของไพ่นาคราช


ความเป็นมาของไพ่นาคราช นับเป็นการค้นพบศาสตร์พยากรณ์รูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องราวของนาคราชทุกใบ และอ้างอิงจากประวัติความเป็นมาจากหนังสือและตำนานต่างๆของนาคราช จุดเริ่มต้นในการคิดค้นพื้นฐานตัวอาจารย์เป็นนักพยากรณ์ไพ่ญาณผ่านกระแสจิต โดยการอ่านไพ่ตรวจดวงจากไพ่ป๊อกผสมกับจิตสัมผัสตัวเอง ตัวอาจารย์เองเป็นคนที่ศรัทธาและศึกษาเกี่ยวกับนาคราช จึงหาข้อมูลต่างๆมารวบรวมเก็บไว้แล้วค้นคว้าเรื่องไพ่นาคราชออกมา ตำนานและศาสตร์ในด้านนี้


        เรื่องราวของนาคราชมีอีกหลายเรื่องราวที่คนยังไม่รู้เพราะจริงๆแล้วนาคราชจะอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมหรือประวัติศาสตร์ก็มักจะกล่าวถึงนาคราชเป็นส่วนใหญ่ จึงสร้างไพ่นาคราชพร้อมคู่มือออกมาเพื่อ สืบสานเรื่องราวของนาคราชจุดเริ่มต้นและความเป็นมา ไพ่นาคราชนี้ เริ่มต้นจากความรักความศรัทธาเป็นทุนเดิม หน้าไพ่ในแต่ละใบจะมีตัวละครจากนิทานชาดกหรือตำนานต่างๆที่คนเคารพศรัทธาเป็นต้น เรื่องราวตำนานของนาคราชเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมเพื่อบ่งบอกชะตาชีวิต ผ่านตัวละครของไพ่นาคราช อาทิเช่นไกรสรนาคาที่เป็นหนึ่งในไพ่ต้นกำเนิดมาจากป่าหิมพานต์หรือเรียกว่าเขาไกรลาส ด้วยเหตุนี้เองไพ่ทุกใบนั้นมีที่มาที่ไป อาจารย์ได้เรียบเรียงหาข้อมูลรวมถึงความหมายของไพ่ทั้ง 32 ใบ ที่เปรียบเสมือนการชี้แนะว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดจากตำนานของไพ่นาคราช จากหนังสือ นิทานทศชาติชาดก พระภูริทัตและจัมเปยชาดก อีกทั้งยังได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับนาคราช เช่น ผาแดงนางไอ่ หรือตำนานท้าวสิงหลนาคราช รวมถึงวรรณคดีไตรภูมิพระร่วงและรามเกียรติ์และอื่นๆ ด้วยการวางไพ่เพื่อให้ได้ผลของการทำนายออกมาได้อย่างแม่นยำ และสามารถตรวจดวงด้วยตนเองและศึกษาศาสตร์นี้เพื่อเป็นนักพยากรณ์อาชีพได้ในอนาคต และยังสอดแทรกเรื่องของราศีเข้ามาเพื่อให้ทันยุคทันสมัยเหมาะกับตรวจดวงประจำเดือน ประจำปีของแต่ละราศีได้อีกด้วย มาเปิดตำนานไพ่นาคราชร่วมกับอาจารย์บัวคลี่ ผู้คิดค้นศาสตร์การพยากรณ์ไพ่นาคราชว่าจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างไร หรือไพ่นาคราชตรวจดวงชะตาได้อย่างไร ส่วนหนึ่งของไพ่ได้มีการบวงสรวงทุกใบจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และแม่นยำมาศึกษาศาสตร์นี้ร่วมกัน                                                                           สวัสดีมงคลแด่ทุกท่าน
                                                                                .บัวคลี่