เฮงแน่ ถ้าไหว้รับราหูย้าย 22 ก.พ. นี้

 

 

             วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ที่จถึงนี้ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือ “ราหูย้ายเข้าสู่ราศีเมถุน” ดังนั้น อ. ดาริณ ปักธง จึงมีวิธีการไหว้รับพระราหูที่เพื่อขอให้พระราหูนำโชคลาภ เงินทอง มาสู่ทุกๆ คน

 

             วันที่ควรไหว้พระราหู คือ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่แรงที่สุดเหมาะแก่การไหว้ เพื่อนำสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิตของเรา แต่ถ้าหากใครไม่สะดวกไหว้ในวันดังกล่าว สามารถไหว้ได้ในวันต่อไปนี้

 

  • วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ ช่วงหัวค่ำ
  • วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ช่วงหัวค่ำ
  • วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ ช่วงหัวค่ำ

 

             ทิศในการหันหน้าไหว้บูชาพระราหู คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 

             ไหว้พระราหู ต้องเตรียมของไหว้ราหูอะไรบ้าง?             เนื่องจากดาวราหูมีเลข 8 เป็นสัญลักษณ์ และมีกำลังเท่ากับ 12 ดังนั้นสามารถจัดของไหว้ราหู 8 หรือ 12 อย่างก็ได้ แล้วแต่ศรัทธา แต่ของไหว้ต้องประกอบด้วย ของคาว ของหวาน หรือผลไม้ และเครื่องดื่ม โดยของดำ 8 อย่างที่นิยมนำมาบูชา เนื่องจากมีความหมายดี ได้แก่             1. ไก่ดำ หมายถึง การทำมาหากินที่ดี ไม่อดไม่อยาก
             2. เหล้าดำ หมายถึง การลงทุนทำอะไรจะได้กำไรกลับมา
             3. กาแฟดำ หมายถึง การคิดอะไร ก็จะสมหวัง
             4. เฉาก๊วย หมายถึง ความใจเย็น มีความคิดรอบคอบ
             5. ถั่วดำ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
             6. ข้าวเหนียวดำ หมายถึง ความเหนียวแน่นทางการเงิน
             7. ขนมเปียกปูน หมายถึง การปูนบำเหน็จรางวัล
             8. ไข่เยี่ยวม้า หมายถึง การติดต่อสิ่งใด ก็จะสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

 

             สำหรับการเตรียมของไหว้สีดำนั้น ในบางตำราอาจไม่ได้ระบุว่า ต้องเป็นของไหว้ชนิดใดอย่างชัดเจน เนื่องจากในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่สามารถหาของได้เหมือนกัน หรือบางท่านที่หาของตามนี้ไม่ได้ ก็อาจเปลี่ยนเป็นของดำอย่างอื่น เช่น องุ่นดำ งาดำ น้ำอัดลมสีดำ ทั้งนี้ของดำทั้ง 8 อย่างต้องพร้อมรับประทาน หรือดื่มได้ และต้องอย่าลืมเตรียมน้ำเปล่าอีก 1 แก้ว ตั้งไว้บนโต๊ะบูชาด้วย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำพิธีกราบไหว้บูชา คือ จำนวนธูปที่ต้องใช้ตามจำนวนของที่ไหว้ เช่น ถ้าไหว้ 8 อย่างก็ใช้ธูป 8 ดอก เป็นต้น

 

             ไหว้พระราหู มีวิธีไหว้อย่างไร

             เมื่อได้ของดำ 8 อย่างมาแล้ว ให้เลือกทำพิธีกลางแจ้ง โดยใช้โต๊ะวางเพื่อตั้งสิ่งของบูชาที่กลางสนาม ที่ดาดฟ้าก็ หรือที่ระเบียงที่มีลมพัดผ่าน ส่วนการตั้งโต๊ะบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และเริ่มไหว้ในคืนวันพุธ ในช่วงเวลาระหว่าง 18.00-24.00 น. จากนั้นจุดธูปเทียนให้พร้อมแล้วเริ่มด้วยบทสวดพระราหู ดังนี้


คาถาบูชาพระราหู

             (ตั้งนะโม 3 จบ)

 

             บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

 

             พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ
 

             พระคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
เสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

 

             กล่าวคำถวายเครื่องสังเวย

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ
จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะ นานัง
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
เยนะ สุเขมะจะฯ
 


             คาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

             ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12) อย่าง ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใด ๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า (อธิฐานเรื่องอื่น ๆ ที่ปรารถนา)             เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนทานของไหว้ควรท่องคาถา "คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ" ก่อนที่จะทานของไหว้แต่ละอย่าง และสิ่งสำคัญที่สุดที่จะดึงพลังจากพระราหูคือ การตั้งจิตให้ใสสบายในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มเตรียมของ ถวายของ และสวดมนต์ไหว้พระราหู