9ดอกไม้ถวายพระ ความหมายดี

9ดอกไม้ถวายพระ ความหมายดี

ดอกไม้ที่เราถวายพระ ต้องประณีต ไม่มีหนาม สวยสด ใหม่ ไม่บอบช้ำ เหี่ยวแห้ง ถ้าให้ดีต้องมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ


1.       ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เชื่อกันว่าจะพบแต่ความสำเร็จ


2.       ดอกดาวเรืองเชื่อกันว่าจะทำให้เจริญรุ่งเรือง


3.       ดอกมะลิ เชื่อกันว่าทำให้สุขสดชื่น


4.       ดอกกล้วยไม้ เชื่อกันว่าทำให้มีมิตรภาพอันงดงาม


5.       ดอกพุด เชื่อกันว่าจะเจริญ มั่นคง


6.       ดอกเบญจมาศเชื่อกันว่าทำให้ทำอะไรแล้วยั่งยืน


7.       ดอกลิลลี่ เชื่อกันว่า ทำให้มีแต่เรื่องน่ายินดี


8.       ดอกจำปี เชื่อกันว่าทำให้การงานเจริญก้าวหน้า


9.       ดอกแก้ว เชื่อกันว่าทำให้จิตใจไม่มัวหมองค่ะ