อารัมภบท เลขศาสตร์พันแปลง โดยบุญสิริพันธ์

           เลขศาสตร์พันแปลง คือการรวมเอาเทคนิคเลขศาสตร์แบบตะวันตกที่เรียกว่า Pythagorean numerology โดยยึดระบบสุริยคติวันเดือนปีตามระบบสากล วันใหม่ยึดเอาหลังเที่ยงคืนเป็นวันใหม่ เดือนตามปีปฏิทินเดือนมกราคมคือเลข  1 ไปจนถึงเดือนธันวาคม คือเลข  12 ส่วนปียึดเอาตามปีคริสต์ศักราช  และเทคนิคตารางเก้าช่องที่บรรจุเลขชุดวันเดือนปีเกิดแบบสุริยคติ ( ไม่นำเอาเลขศูนย์ใส่ในตารางเก้าช่อง )  ตลอดจนตารางเปลี่ยนอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวเลข

           ส่วนเทคนิคเลขศาสตร์แบบตะวันออกยึดเอาตัวเลข 1 - 0 แทนดาวตั้งแต่อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ราหูและดาวมฤตยู  ยึดระบบวันเปลี่ยนเวลาประมาณหกโมงเช้า ส่วนเดือนนับแบบจันทรคติขึ้นหนึ่งคำ่ไปถึงขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนนับตั้งแต่เดือนอ้าย ยี่ สาม สี่ไปจนถึงเดือนสิบสอง เปลี่ยนปีใหม่กันราวขึ้นหนึ่งคำ่เดือนห้าโดยนับปีนักษัตรตั้งแต่ปีชวดไปจนถึงปีกุน